Tuesday, September 20, 2005

Mera katil mera rehnuma hogha
Mere peeche mera kuch jahan hogha ...mera katil mera rehnuma hogha


Aatish mai mere saath mera khudh hogha
Wasal pe mere fir bhi woh khush hogha ...mera katil mera rehnuma hogha


Aagh ki laptun mai mera karavaan hogha
Uskah likha bhi uskeh samne jaltah hogha ...mera katil mera rehnuma hogha


Poochun gha usseh kya Yah jahan hogha
Bhujke meri rooh ko .fir kahan jaana hogha ...mera katil mera rehnuma hogha


Kalam se usneh abh fir kya likha hoga
Fir nayeh andaaz mai wohi Kafila jawan hoga ...mera katil mera rehnuma hogha


Fir dil pe tarkash woh chalna hogha
Fir is jahan se mujhe ruksat hona Hogah...mera katil mera rehnuma hogha