Saturday, April 17, 2010

Mere BHees Varsh

Yeh Bhees varsh ka vanvaas,

Nahi jeevan bar ka karavas !
Ahdrish achootah mera vishwas ,
Mrityu sehh ageh rahe meri shwaas !

Moksha ki nahi hai abh mujhe aas !
Rakt bhoond bhoond kareh ehsaas ,
vijay paatth mera ho : jevit rahe prayas,
Swaranbhumi Matrabhumi meri pyaas !

Adig Amar Ajay swarnim yeh ehsaas,
Ujwal saraswat vandana ki saans !
Virah mann kareh vitasta ka abhaas ,
Puran karu pratigya: sampuran tab ithas !


Shoor hoon Veer hoon : balidan mera samas,
Veergati shayaah meri: jaise jalta kapas!
Shradah mann aisee:ragu par tulsidas,
Samay Awsar ho : puran karun apni pyaas !

1 comment:

Anonymous said...

apke bees varash ke banbaas ne appko yeh sab diya
1, reserved seats for kashmiri paditis in every medical engineering collages

2. free accomadation in parts of jammu and other parts of states

and more and more and more
u guys join indian intelegance and came kashmir and kill innnocent kashmiris and now u cry for banbas and misssing chinar what a joke