Saturday, December 24, 2011

YAKSH AMAVAS : Mai Iss Kadi ki Aakhri gaatha hoo !!!

22 Varsh sehh Bhookhah hogah Yaksh !
Har Posh Amavas par kya Nirash hota hai Yaksh ?

Mere Pitru ka Rrrinn Mai na Chuka Paya !
Iskah Dosh Mujhe kya detah hogah Yaksh ?

Mereh Vistapan aur Palayan Ki Peedah,
KYa jaantah gogah mera grehdev aur Yaksh ?

Sadiyuun khadeh makaan ko jala dekhneh
Kya Mereh baadh wahan kabhi aaya hoga Yaksh ?

Kahi kabhi baraf seh nikal , Khichdi ki talash mai,
Mere Bramdeh par royah hogah Mera YAKSH  ?

Pahaduun seeh utar , vaadi mai ghoom kar !
Mujhe lah Patah dekh , kya mujhe Doondtah hogah Yaksh ?

Aajjh Khichdi ka Rangg feekah hai idhar !
Kya BHoojha is varsh bhi Niklah hogah Mera Yaksh ?

Woh Yaksh ki Topi ki gatha, abh bacheh nahi sunteh !
Meri Peedah Amavas ki raat nahi Dekhteh !

Mera Yaksh Mera Mitreh tha ,
Mera Yaksh mera Devtah tha !
Mera Yaksh Mera sevak tha ,
Mera Yaksh Mera pratibhimbh tha !
Yaksh Binah Abh Mai kya hu ,
Bas ek bhooli bisri gaatha hu !

Harr Saal ki Akhri Amavas mujhe yeh Ehsaad deti hai !

Ki Mai is Kadi ki aakhri Gaatha Hoon...  Mai Iss Kadi ki Aakhri Gaatha Hoon ....!

1 comment:

Shali Amit said...

I read this out to Divya, & asked her, Guess who wrote this Beautiful thing: & She promptly said "Veer Ji"